Skånes vågsurfare

Skånes vågsurfare är en ideell förening som startades 2008 efter en demonstration i Höganäs då en stor skara surfare samlades i ett försök att rädda Mölle-vågen som då hotades av en byggnation av en vågbrytare. Tack vare demonstrationen och Skånes vågsurfares engagemang lyckades vågbrytaren stoppas. 

2021-08-31 Möllevågen räddad!

Idag fastslog Mark & Miljödomstolen sin slutliga dom: Höganäs Kommuns överklagan avslås och därmed står Länsstyrelsens beslut fast; någon badbrygga får inte byggas nere i Mölle Hamn!

Surfen i Mölle är numera officiellt även betraktat som ett riksintresse värt att bevara både enligt Länsstyrelsen och Mark & Miljödomstolens bedömningar.

Citat ur domen som kom tidigare idag från Växjö Tingsrätt Mark & Miljödomstol:

”Det i målet aktuella området omfattas av riksintresset för friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Området är särskilt värdefullt för vattenanknutna friluftsaktiviteter bl.a. med hänsyn till de i Sverige sällsynt förekommande förutsättningar för vågsurfing. Det finns ett starkt allmänt intresse av att bevara dessa förutsättningar och länsstyrelsen har att bevaka dessa intressen. Domstolen framhåller härvidlag att såväl bad som vågsurfning och andra vattenanknutna aktiviteter inräknas i det rörliga friluftslivet.”

Ni hittar MMD:s fullständiga domslut här: http://skanesvagsurfare.com/wp-content/uploads/2021/08/mmd_dom_mollevagen_210830.pdf

Stort tack till er alla som kämpat för vågen i Mölle! Tillsammans har vi gjort vår röst hörd. Tillsammans har vi värnat om och lyckats bevara naturfenomenet Möllevågen!

2021-07-01 Instagram

Vi har registrerat ett konto på Instagram. Här kommer vi mer aktivt lägga upp nyheter om vårt föreningsarbete och ge er en inblick i Skånes surfmiljö.

Ni hittar oss här: https://www.instagram.com/skanesvagsurfare/

2020-10-06 Information till nya medlemmar

Pga det ökade flödet av inkommande medlemmar samt pågående arbete med överklagan så tar det lite längre än vanligt att uppdatera vårt medlemsregister, och vi kommer att skicka ut bekräftelsemail till alla nya medlemmar efter hand. Så hav tålamod!

2020-09-26 Stort tack för allt stöd

Vi vill skicka ett stort varmt tack alla som stödjar oss genom att bli medlemmar och stödmedlemmar. Vi har genom ett massivt ökat antal medlemmar i föreningen de senaste veckorna fått mer inflytande och stuns i vår överklagan gällande badbryggan i Mölle. Vi tycker också att det är viktigt att informera att medlemsavgifterna som kommer in förvaltas väl och planeras att användas till advokatarvode i ett eventuellt mål i domstol. Utan alla medlemmar hade inte detta varit möjligt att ens planera för eller att genomföra. Så ett stort massivt tack till alla!
TACK!

2020-09-10 Uppdatering

Skånes Vågsurfare har överklagat den planerade ”badbryggan” i Mölle, och under dagen kom beskedet att ärendet löper vidare i högre instans dvs Mark- och Miljödomstolen. Vi hade tur denna gång, eftersom tiden för överklagan löpte ut samma dag som överklagan lämnades in. Ett beslut ska enligt domstolen tas inom 6 månader. Vi återkommer med mer information.
Läs mer och lyssna på inslaget från P4 Sveriges radio
Reportage från SVT Nyheter

2020-09-07 Bygge av badbrygga planerat i Mölle Hamn

Ännu en gång har tyvärr byggnadsbeslut fattats utan våran kännedom. Hur detta påverkar vågorna i Mölle är ännu oklart då vi försöker få klarhet i vad som händer. Men att det kan få katastrofala konsekvenser för Möllevågen är högst troligt. Det är speciellt vid sådana här tillfällen som föreningen Skånes Vågsurfare och dess medlemmar behövs! Styrelsen gör i skrivande stund allt i sin makt för att överklaga byggplanerna.
Hjälp oss skydda vågen genom att bli medlem eller stödmedlem om du inte redan är det!
Bli medlem

Vad är surfing?

Surfing är en sport där en person med eller utan hjälp av en surfbräda glider på vattenytan på framsidan av en våg. Ett populärt missförstånd är att vågens framfart driver surfaren framåt.
Drivkraften kommer från vågens lutning och tyngdkraften. Surfaren paddlar normalt ifatt vågen av egen kraft. Detta gör det många gånger svårt att fånga en våg eftersom den ganska snabbt rullar förbi under surfaren.


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=944392715971439&id=567408970336484